Alicja Krasuska – psychoterapeuta

Psychoterapią i poradnictwem rodzinnym zajmuję się od kilku lat .
Specjalizuję się w terapii rodzin i małżeństw. Zajmuję się psychoterapią dzieci.
Prowadzę również psychoterapię indywidualną osób dorosłych.
Ukończyłam całościowy kurs psychoterapii rodzin w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie (rekomendowany przez Sekcję Naukową PTP) oraz szkolenie z zakresu psychoterapii dzieci. Pomagam rodzinom borykającym się z trudnościami w relacjach i problemami wychowawczymi. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi przejawiającymi trudności wychowawcze i szkolne.
Opracowałam i przeprowadziłam szereg warsztatów i szkoleń z zakresu komunikacji w rodzinie, rozwiązywania konfliktów, odpowiedzialnego rodzicielstwa i kompetencji wychowawczych dla młodzieży i dorosłych.
Moją pracę poddaję superwizji.

Paweł Krasuski – Psychoterapeuta

Od wielu lat pracuję jako psychoterapeuta.

Specjalizuję się w psychoterapii małżeńskiej i rodzinnej.
Mam również doświadczenie w terapii indywidualnej osób dorosłych i młodzieży.

Ukończyłem całościowy, czteroletni kurs psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie (rekomendowany przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Poszerzając swoje kompetencje odbyłem staż kliniczny w Krakowskim Ośrodku Terapii.

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą NEST (The New Experience for Survivors of Trauma), terapia dla osób z doświadczeniem traumy, przemocy (słownej, seksualnej, fizycznej), zaniedbania (emocjonalnego, psychicznego, fizycznego) oraz strat prokreacyjnych (poronienie, aborcja, śmierć okołoporodowa).

Uczestniczyłem w licznych sympozjach i warsztatach dotyczących psychoterapii i pomocy psychologicznej. Przeprowadziłem ponad 450 godzin szkoleń z zakresu psychoterapii i poradnictwa rodzinnego oraz pracy terapeutycznej.

Moją pracę regularnie poddaję superwizji.

Paula Golec – psychoterapeuta

już wkrótce