Agnieszka Salon

Jestem absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz psychologii na Uniwersytecie SWPS. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu logopedii i neurologopedii oraz studia psychogeriatryczne z elementami neuropsychologii w MCKP Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia podyplomowe z zakresu Seksuologia – opiniowanie, edukacja, terapia ukończyłam na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jesienią rozpoczynam 4-letni, całościowy kurs psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym w Instytucie Poznawczym w Krakowie.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam na oddziale neurologicznym w szpitalu specjalistycznym w Krakowie, w ośrodkach rehabilitacji neurologicznej oraz w placówkach edukacyjnych. Obecnie jako psycholog posiadający wiedzę z zakresu seksuologii pracuję z dziećmi i młodzieżą w szpitalu psychiatrycznym w Krakowie. Prowadzę także diagnozę i terapię neurogennych zaburzeń mowy u osób dorosłych oraz zaburzeń językowych i komunikacyjnych w zespołach otępiennych.

Swoją wiedzę psychologiczno-seksuologiczną wykorzystuję w pracy indywidualnej z dziećmi i młodzieżą. Prowadzę psychoedukację oraz terapię dzieci i młodzieży w obszarach związanych ze świadomością własnego ciała, orientacją psychoseksualną, tożsamością płciową. Pomagam Pacjentom, którzy doświadczyli lub byli obserwatorami przemocy, w tym przemocy seksualnej.

W sprawach seksualnych pomagam również Pacjentom z niepełnosprawnościami ruchowymi chcąc, aby ich życie seksualne dawało im satysfakcję spełnienie.

W pracy z drugą osobą buduję relację opartą na zaufaniu i szacunku, zapewniam poczucie
bezpieczeństwa kierując się kodeksem etycznym psychologa.

Prosimy o przemyślenie wyboru terminu pierwszej konsultacji, ponieważ kontynuacja spotkań w terminie innym, niż pierwsza rezerwacja może być niemożliwa.