" /> Aleksandra Ślisz | Centrum Rozwoju Osobowości INNER HOME

Aleksandra Ślisz

Jestem absolwentką psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie. Swoją edukację kontynuuję w ramach czteroletniego kursu psychoterapii organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński. Szkolenie to przygotowuje mnie do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam między innymi na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie, w Ośrodku Poradnictwa i Terapii Rodzin w Stowarzyszeniu Dobrej Nadziei w Krakowie oraz na stażu organizowanym przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ oraz Katedrę Psychoterapii UJ CM. W ramach mojej praktyki zawodowej prowadzę psychoterapię
indywidualną osób dorosłych. Jako psycholog udzielam wsparcia w kryzysach rozwojowych i egzystencjalnych.

Inspirację w pracy czerpię głównie z nurtu psychodynamicznego, który jest moim punktem odniesienia dla rozumienia psychiki człowieka. Najważniejsze w relacji terapeutycznej jest dla mnie wspólne odkrywanie wiedzy na temat funkcjonowania psychicznego i źródeł trudności doświadczanych przez moich Pacjentów. Wierzę, że uzyskanie samoświadomości pozwala uwolnić się od cierpienia i dysfunkcyjnych wzorców myślenia. W drodze do tego wspieram, towarzyszę i pomagam dostrzegać postępy. Staram się stworzyć w gabinecie życzliwą i bezpieczną przestrzeń, tak aby Pacjent miał możliwość, być może po raz pierwszy, doświadczyć dobrej, kojącej relacji międzyludzkiej.

Przyjmuję w gabinecie zlokalizowanym na ul. Miodowej 41.

Prosimy o przemyślenie wyboru terminu pierwszej konsultacji, ponieważ kontynuacja spotkań w terminie innym, niż pierwsza rezerwacja może być niemożliwa.