Anna Stanek

Jestem psychologiem pracującym z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami. Wspieram moich pacjentów w pokonywaniu trudności, które z różnych przyczyn pojawiają się w ich życiu. Pomagam im w wyrażaniu swoich potrzeb i emocji, w przezwyciężaniu lęków, nieśmiałości, wycofania. Uczę umiejętności, które mają pomóc dzieciom i młodym dorosłym w samodzielnym radzeniu sobie z wyzwaniami i trudnościami. Wspomagam również rozwój poznawczy dzieci.

Pracuję w podejściu poznawczo-behawioralnym. Staram się, aby praca z dzieckiem była ukierunkowana na środowisko rodzinne oraz szkolne/przedszkolne. Praca z rodzicami opiera się na psychoedukacji (rozwijaniu kompetencji wychowawczych, wsparciu w poszerzaniu wiedzy na interesujące ich tematy). Z kolei współpraca ze środowiskiem przedszkolnym/szkolnym polega na nawiązaniu kontaktu z placówką za zgodą rodzica w celu odpowiedniego wsparcia dziecka.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w licznych placówkach i ośrodkach m.in.
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach, Stowarzyszenie „Dać Szansę”, „Wesoła Kraina”- Centrum Intensywnej Rehabilitacji, Szpital Psychiatryczny w Andrychowie, Oddział Psychiatrii Szpitala im. Rydygiera w Krakowie, Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum.

W celu niesienia coraz lepszej pomocy dzieciom, młodzieży i ich rodzicom staram się ciągle podnosić swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. 

Pracuję z dziećmi od 6 miesiąca życia.

Przyjmuję w poniedziałki w godzinach 8.00 – 13.00