" /> Anna Wańkowicz | Centrum Rozwoju Osobowości INNER HOME

Anna Wańkowicz

Jestem psychoterapeutką w trakcie całościowego, czteroletniego szkolenia w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej akredytowanego przez PTPP. Ukończyłam również roczny kurs podstaw psychoterapii psychoanalitycznej. Jestem dyplomowanym coachem i certyfikowanym trenerem biznesu.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam m.in. na stażu w zakładzie psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Szpitalu Klinicznym im. dr.Józefa Babińskiego w Krakowie, czy też pracy w fundacjach m.in. StowarzyszenieWidzącychWięcej.

Oferuję pracę terapeutyczną w nurcie psychoanalitycznym (kryzys psychologiczny, przeciążenie psychiczne, wypalenie zawodowe, stany lękowe, depresja, zaburzenia osobowości, problemy relacyjne, dolegliwości psychosomatyczne). Wierzę, że proces terapii to kluczowy moment w życiu pacjenta, kiedy może zrozumieć siebie i zmienić kluczowe aspekty swojego życia. Bliskie jest mi holistyczne podejście do zdrowia przez co w terapii zwracam uwagę na rolę umysłu oraz tego, co dzieje się w ciele.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Prosimy o przemyślenie wyboru terminu pierwszej konsultacji, ponieważ kontynuacja spotkań w terminie innym, niż pierwsza rezerwacja może być niemożliwa.