" /> Anna Wójcik | Centrum Rozwoju Osobowości INNER HOME

Anna Wójcik

Nazywam się Anna Wójcik. Jestem doktorem nauk społecznych w zakresie psychologii, psychoterapeutką, ukończyłam czteroletnie szkolenie w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Specjalizuję się w pracy psychoterapeutycznej z parami i rodzinami. Pracuję w nurcie  systemowym, który uwzględnia system całej rodziny w rozumieniu i pomaganiu w trudnościach pojawiających się w relacjach. 

Uzyskałam tytuł magistra psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz filologii romańskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończyłam także studia doktoranckie z psychologii, przygotowując rozprawę dotyczącą doświadczenia personelu sprawującego opiekę paliatywną. Oprócz doświadczeń psychoterapeutycznych mam więc na swoim koncie zawodowym również pracę badawczą, naukową, konferencyjną i edukacyjną.  Inny obszar mojej działalności naukowej to praca z osobami chorującymi somatycznie (przewlekle, neurologicznie, onkologicznie, u kresu życia) oraz z ich rodzinami. 

Psychoterapia pozwalająca na głębsze rozumienie historii i dynamiki człowieka, pary czy rodziny stanowi obecnie ważną przestrzeń mojego rozwoju i zawodowych zainteresowań. Pracuję zgodnie z Kodeksem etycznym psychologa PTP, poddając swoją pracę superwizji.  

Poza pracą interesuję się kinem oraz poezją, które pomagają mi pogłębiać rozumienie ludzkich przeżyć i sposobów ich wyrażania. 

Zdarza mi się wracać do słów wiersza Zbigniewa Herberta:

pozwól o Panie (…)

żebym rozumiał innych ludzi inne języki inne

cierpienia

a nade wszystko żebym był pokorny

Przyjmuję w soboty od godziny 11:00.

Prosimy o przemyślenie wyboru terminu pierwszej konsultacji, ponieważ kontynuacja spotkań w terminie innym, niż pierwsza rezerwacja może być niemożliwa.