Dawid Nowak

Nazywam się Dawid Nowak. Ukończyłem studia pedagogiczne z pełnym przygotowaniem pedagogicznym na Uniwersytecie Zielonogórskim w specjalności pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i profilaktyka. Obecnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Na co dzień zajmuję się pracą z dziećmi w placówkach oświatowych. W swoim warsztacie pracy koncentruję się na emocjach młodych ludzi i rozumieniu ich.

Cały czas powiększam swoje doświadczenie zawodowe. Poza pracą w szkole podstawowej, odbywam staż w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, gdzie zajmuję się wspieraniem dzieci i młodzieży, a także ich rodziców. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe zdobywałem głównie w Zielonej Górze jako wolontariusz w Fundacji „możesz inaczej”, czy też w ramach wolontariatu uniwersyteckiego, gdzie współpracowałem i byłem opiekunem dzieci z rodzin zastępczych. Wielokrotnie uczestniczyłem w festynach rodzinnej opieki zastępczej.

Jestem osobą, dla której psychoterapia psychodynamiczna jest drogą do poznania prawdy o sobie i otaczającym nas świecie. Uważam, że dzięki niej można poznać swoje mocne jak i słabe strony, co ułatwia bycie szczęśliwym. Swój warsztat terapeutyczny rozszerzam także poprzez superwizje i własną psychoterapię psychodynamiczną.

Pracuję z dziećmi od 7 do 18 roku życia.

Przyjmuję we wtorki w godzinach 15.00 – 20.00

Prosimy o przemyślenie wyboru terminu pierwszej konsultacji, ponieważ kontynuacja spotkań w terminie innym, niż pierwsza rezerwacja może być niemożliwa.