Dorota Laskowska

Jestem psychoterapeutą w trakcie całościowego 4-letniego Kursu Psychoterapii
organizowanego Przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam na stażu w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Kraków- Nowa Huta, Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, a także w Fundacji Krajowe Centrum Kompetencji, gdzie pracuję z osobami doświadczającymi przemocy domowej. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Ważne miejsce w mojej pracy zajmuje pomoc osobom, które doświadczają przemocy, zarówno fizycznej, psychicznej, seksualnej jak i ekonomicznej. Pracuję z osobami borykającymi się z różnorodnymi problemami: znajdującymi się w kryzysie (ostry stres, rozstania, żałoba, kryzysy rozwojowe), z zaburzeniami nastroju i lękowymi, problemami w relacjach i samotnością. W swojej pracy szczególną wagę przywiązuję do budowania relacji opartej na zaufaniu. Ważne jest dla mnie, aby pacjent w procesie terapii mógł pozostać w zgodzie z samym sobą, aby rozwijał swoją świadomość i odnajdywał lepsze sposoby funkcjonowania.

Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i podnoszę kwalifikacje uczestnicząc
w profesjonalnych, specjalistycznych szkoleniach oraz konferencjach naukowych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Przyjmuję w poniedziałki w godzinach 08.00 – 10.00 i w piątki w godzinach 08.00 – 10.00.