Ewelina Habas

Jestem pedagogiem, oligofrenopedagogiem oraz socjoterapeutą i psychoterapeutą wtrakcie certyfikacji w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie. Obecnie uczestniczę w szkoleniu z dziedziny Terapii Środowiskowej Dzieci i Młodzieży organizowanym przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Pracuję z młodzieżą (od 12 r.ż.). Ważną przestrzeń w mojej pracy zajmują osoby z Zespołem Aspergera i ich rodziny. Pomagam im w procesie rozumienia otaczającego świata, budowania własnej ścieżki życiowej i odnalezienia siebie, wierząc głęboko, że każdy posiada zasoby do wydobycia się z sytuacji kryzysowych. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w ramach pracy pedagogicznej oraz terapeutycznej w fundacjach, placówkach oświatowych oraz ośrodkach prowadzonych przez Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracowałam m.in w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi, Zespole Szkół Specjalnych, Placówce Opiekuńczo-Wychowaczej, Fundacji im. Brata Alberta. Na co dzień zajmuję się edukacją włączającą w szkole podstawowej w Krakowie. Od 9 lat moja ścieżka zawodowa i zainteresowania naukowe łączą się z tematyką niepełnosprawności oraz kwestią rozumienia, doświadczania i rozpoznawania siebie.
Zajmuję się również kryzysem okresu adolescencji: trudnościami nastolatków z budowaniem własnej odrębności oraz trudnościami społecznymi jakich doświadczają, zaburzeniami lękowymi oraz trudnościami emocjonalnymi i adaptacyjnymi. W pracy terapeutycznej korzystam głównie z teorii psychodynamicznej, ale w miarę potrzeby wykorzystuję różwnież teorię uczenia się, techniki relaksacyjne, mundfilnes oraz historyjki społeczne. Pasjonuję się pracą wychowawczą w grupach integracyjnych z młodzieżą. W wolnych chwilach praktykuję jogę i medytuję.

Przyjmuję w czwartki w godzinach 15.30 – 20.30 oraz piątki w godzinach 16.00 – 20.00

Prosimy o przemyślenie wyboru terminu pierwszej konsultacji, ponieważ kontynuacja spotkań w terminie innym, niż pierwsza rezerwacja może być niemożliwa.