Ewelina Habas

Jestem pedagogiem specjalnym, socjoterapeutą oraz psychoterapeutą w trakcie certyfikacji w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie. Obecnie przechodzę szkolenie w dziedzinie Terapii Środowiskowej Dzieci i Młodzieży organizowane przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Pracuję z młodzieżą od 12 r.ż. Ważną przestrzeń w mojej pracy zajmują osoby z Zespołem Aspergera i ich rodziny. Pomagam im w procesie rozumienia otaczającego świata, budowania własnej ścieżki życiowej i odnalezienia siebie, wierząc głęboko, że każdy posiada zasoby do wydobycia się z sytuacji kryzysowych

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje doświadczenie kliniczne, terapeutyczne, jak i pedagogiczne. Doświadczenie kliniczne zdobyłam w ramach stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie: w Zespole Leczenia Środowiskowego dla Dzieci i Młodzieży – Ambulatorium Terapii Rodzin oraz w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych. Jako pedagog oraz terapeuta pracowałam w fundacjach, placówkach oświatowych, a także w ośrodkach prowadzonych przez Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracowałam m.in w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi, Zespole Szkół Specjalnych, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, Fundacji im. Brata Alberta. Na co dzień pracuję w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. W Szkole Podstawowej zajmuję się koordynowaniem spraw edukacji włączającej i współpracą Szkoły ze Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Krakowie.

Od 10 lat moja ścieżka zawodowa i zainteresowania naukowe łączą się z  tematyką niepełnosprawności oraz kwestią rozumienia, doświadczania i rozpoznawania siebie. Zajmuję się kryzysem okresu adolescencji; trudnościami nastolatków z budowaniem własnej odrębności oraz trudnościami społecznym jakich doświadczają; ich zachowaniami antyspołecznymi, zaburzeniami lękowi oraz zaburzeniami emocjonalnymi i adaptacyjnymi. W pracy terapeutycznej głównie korzystam z teorii psychodynamicznej, ale w miarę potrzeby wykorzystuję również teorię uczenia się oraz techniki relaksacyjne.

Praca terapeutyczna i wychowawcza w grupach różnorodnych z dziećmi, młodzieżą to nie tylko moja praca, ale i pasja. W wolnych chwilach praktykuję jogę i medytuję.  

Pracuję w czwartki od 16:00 do 20:00 i piątki od 17 do 20.

Prosimy o przemyślenie wyboru terminu pierwszej konsultacji, ponieważ kontynuacja spotkań w terminie innym, niż pierwsza rezerwacja może być niemożliwa.