" /> Gabriela Świst | Centrum Rozwoju Osobowości INNER HOME

Gabriela Świst

Jestem psychoterapeutką w trakcie całościowego 4 letniego kursu przygotowującego do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie. Ukończyłam 5 letnie studia magisterskie na Akademii Ignatianum na kierunku psychologia ze specjalnością psychokryminologia.

Swoje doświadczenie zdobywałam na oddziale dziennym leczenia uzależnień UNIMED oraz na oddziale dziennym leczenia nerwic w Instytucie Psychoterapii w Krakowie. Ukończyłam staże w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Krakowie na oddziale dziennym oraz klinicznym psychiatrycznym oraz w Szpitalu Klinicznym im. J. Babińskiego w Krakowie, gdzie prowadziłam indywidualne wsparcie psychologiczne i psychoedukację.

Pracuję w nurcie psychodynamicznym, gdyż takie rozumienie człowieka jest dla mnie najbliższe. Nieświadome przyczyny naszych trudności mogą w życiu codziennym prowadzić do niezrozumiałych zachowań i reakcji. Moim zadaniem jest towarzyszenie pacjentom na drodze do zdrowienia i poznawania siebie.

W gabinetach „Blisko Ciebie” prowadzę konsultacje psychoterapeutyczne i psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży od 16. roku życia, a także konsultacje oraz wsparcie psychologiczne osób dorosłych i młodzieży od 16. roku życia. Pracuję w języku polskim i angielskim. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.”

Przyjmuję w środy w godzinach 8:00 – 12:00 oraz w czwartki w godzinach 8:00 – 16:00.

Prosimy o przemyślenie wyboru terminu pierwszej konsultacji, ponieważ kontynuacja spotkań w terminie innym, niż pierwsza rezerwacja może być niemożliwa.