Izabela Gromek

Jestem psychologiem w trakcie całościowego szkolenia systemowo-psychodynamicznego przygotowującego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Na co dzień pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami, znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, zmagającymi się z trudnymi emocjami, narażonymi na przewlekły stres. W swojej pracy integruję różne podejścia i metody, zachęcam do spojrzenia na problem z różnych perspektyw i wspólnego poszukiwania rozwiązań trudnych sytuacji. Ważne jest dla mnie podejście uwzględniające indywidualność każdej osoby i jej sposób patrzenia na świat. Pracuję zgodnie z zasadami etyki zawodu, a swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Jestem absolwentką Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyłam także dwuletnie studium z przygotowania pedagogicznego oraz półroczny kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Staram się poszerzać swój warsztat pracy oraz podnosić kompetencje poprzez udział w szkoleniach i konferencjach związanych z tematyką pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom.

Obecnie pracuję jako psycholog Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej dla Powiatu Krakowskiego oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Interwencyjnego dla dziewcząt, gdzie na co dzień stykam się z dziećmi i młodzieżą w kryzysie oraz pomagam młodym ludziom i ich rodzinom. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk i staży m.in. w Ośrodku Wspierania Rozwoju Dziecka, OTE Kangur, Poradni Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych, “Szkole Budowania Bezpieczeństwa” przy Krakowskim Ośrodku Terapeutycznym oraz w licznych placówkach oświatowych.

Przyjmuję w poniedziałki w godzinach 17.30 – 20.30 oraz czwartki w godzinach 16.00 – 20.00

Prosimy o przemyślenie wyboru terminu pierwszej konsultacji, ponieważ kontynuacja spotkań w terminie innym, niż pierwsza rezerwacja może być niemożliwa.