" /> Justyna Zarzycka | Centrum Rozwoju Osobowości INNER HOME

Justyna Zarzycka

Jestem psychologiem i seksuologiem. Tytuł magistra uzyskałam na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Obecnie jestem w trakcie 4-letniego szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawiorlanej w Centrum terapetyczno-szkoleniowym Tercognitiva w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na stażach i praktykach m.in. w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie na oddziale Psychiatrycznym oraz Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, Domu Samopomocy Społecznej w Krakowie.

Obecnie pracuję również w Poradni Seksuologicznej, Centrum zdrowia psychicznego i terapii uzależnień ProVita.

Prowadzę psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych oraz udzielam konsultacji zarówno psychologicznych, jak i seksuologicznych. Celem oferowanych przeze mnie konsultacji jest również wsparcie psychologiczne oraz edukacja seksualna. W codziennej pracy szczególnie istotną wagę przywiązuję do stworzenia bezpiecznej, komfortowej przestrzeni do rozmowy i pozbawionej oceny atmosferę, opartej na tolerancji i otwartości. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej, swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Przyjmuję w gabinecie we wtorki w godzinach 12:00 – 16:00 oraz w czwartki w godzinach 11:00 – 16:00.

Prosimy o przemyślenie wyboru terminu pierwszej konsultacji, ponieważ kontynuacja spotkań w terminie innym, niż pierwsza rezerwacja może być niemożliwa.