" /> Karol Górski | Centrum Rozwoju Osobowości INNER HOME

Karol Górski

Jestem psychoterapeutą psychodynamicznym w trakcie szkolenia prowadzącego do uzyskania certyfikatu Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii (EAP). Moje zamiłowanie do psychoterapii i pomagania innym sprawiło, że konsekwentnie rozwijam swój warsztat i umiejętności w tym kierunku. Oferuję pomoc osobom, które poszukują wsparcia i realnej zmiany w swoim życiu.

Pracowałem jako terapeuta w Domu Pomocy Społecznej Nowa Huta w Krakowie dla osób przewlekle chorych psychicznie. Aktualnie odbywam staż kliniczny na stacjonarnym Oddziale Psychiatrycznym Kraków – Krowodrza w Szpitalu im. J. Babińskiego. Jestem psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii organizowanego przez SPCh, które spełnia wymogi Polskiej Rady Psychoterapii oraz jest afiliowane przez Europejskie Towarzystwo Psychoterapii. W ramach wolontariatu udzielam wsparcia osadzonym w Zakładach Karnych, którzy są w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, a także po wyjściu na wolność.

Ukończyłem jednolite studia magisterskie w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi na Wydziale Aktorskim.

Korzystam z różnorodnych technik terapeutycznych, pracuję w nurcie integracyjnym, a jako wiodące stosuję podejście psychodynamiczne. Zapewniam każdej osobie akceptujące i otwarte podejście do wyznawanych wartości i wyborów życiowych. Jestem zaangażowany w ciągły rozwój i poszerzanie swoich umiejętności, uczestniczę w szkoleniach i superwizjach grupowych oraz indywidualnych.

Specjalizuję się w obszarach takich jak:

  • zaburzenia nastroju,
  • przewlekły smutek, depresja,
  • lęk i przewlekłe napięcie emocjonalne
  • trudności w przeżywaniu i budowaniu relacji,
  • poczucie samotności,
  • poczucie braku sensu,
  • kryzys wartości,
  • utrata motywacji i chęci do życia,
  • niskie poczucie własnej wartości,
  • problemy radzenia sobie ze stresem.

Moim celem jest wspieranie klientów w identyfikowaniu i zmienianiu negatywnych wzorców zachowań oraz rozwijaniu zdrowszych strategii radzenia sobie z trudnościami.

Pracuję z pasją i oddaniem, aby stworzyć współpracę opartą na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu.

Największą satysfakcją dla mnie jest widzieć postępy i twórcze zmiany, jakie moi klienci osiągają w swoim życiu.

Cieszę się, że mogę towarzyszyć innym w drodze do zdrowia psychicznego i odzyskiwania pełni własnego potencjału.

Serdecznie zapraszam na konsultacje do psychoterapii.

Prosimy o przemyślenie wyboru terminu pierwszej konsultacji, ponieważ kontynuacja spotkań w terminie innym, niż pierwsza rezerwacja może być niemożliwa.