" /> Magdalena Misztalska | Centrum Rozwoju Osobowości INNER HOME

Magdalena Misztalska

Jestem psychoterapeutką psychodynamiczną w trakcie certyfikacji. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. W swojej pracy korzystam z rozumienia psychoanalitycznego. Ukończyłam podyplomowe czteroletnie szkolenie z psychoterapii, organizowane w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w poradni specjalistycznej Fundacji Towarzyszenia Rodzinie w Wadowicach oraz w Krakowie. Szczególnie bliska jest mi praca z kobietami- prowadziłam dla nich zajęcia z arteterapii. Prowadzę również grupy wsparcia.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej i grupowej. Uczestniczę w licznych szkoleniach, seminariach grupowych i konferencjach, nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje.

Jestem członkiem Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Przyjmuję we wtorki w godzinach 8:00 – 12:00 oraz w piątki w godzinach 8:00 – 12:00.

Prosimy o przemyślenie wyboru terminu pierwszej konsultacji, ponieważ kontynuacja spotkań w terminie innym, niż pierwsza rezerwacja może być niemożliwa.