" /> Magdalena Trzeciecka | Centrum Rozwoju Osobowości INNER HOME

Magdalena Trzeciecka

Jestem psycholożką oraz seksuolożką. Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie z Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studia podyplomowe z Seksuologii praktycznej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu.

Doświadczenie zdobywałam m.in. w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, w prywatnych ośrodkach terapeutycznych oraz współpracując z fundacjami (Fundacja Polistrefa, Fundacja Z Wyboru, Fundacja Rozwoju Kwalifikacji Stella Virium). Dodatkowo, prowadzę warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych, rodziców i nauczycieli na terenie Małopolski. Swoją wiedzę i warsztat pracy poszerzam poprzez częsty udział w szkoleniach i konferencjach naukowych, prowadzonych w Polsce i za granicą. Psychologię, a zwłaszcza seksuologię, traktuję nie tylko jako pracę zawodową, ale i zainteresowania osobiste.

Pracuję z dorosłymi (18+) i parami oraz osobami w relacjach niemonogamicznych. Tworzę bezpieczną przestrzeń dla społeczności LGBT+. Oferuję pomoc psychologiczną osobom doświadczającym kryzysów życiowych czy trudności w obszarze emocji i relacji (głównie czerpię inspirację z trzeciej fali poznawczo-behawioralnej: ACT, CFT, DBT). Zapewniam także poradnictwo psychologiczno-seksuologiczne w duchu pozytywnej seksualności – podejścia, które zachęca do afirmacji swojej seksualności, akceptacji dla przejawów płciowości, różnorodności i seksualności z jednoczesnym podkreśleniem istotnych kwestii: zdrowotnych, bezpieczeństwa, świadomej zgody oraz edukacji seksualnej. Zależy mi nie tylko na pomocy w rozwiązywaniu trudności osób klienckich, ale również na zwiększaniu ich ogólnej świadomości, wiedzy oraz satysfakcji. Dbam o empatyczny, oparty na zaufaniu i szacunku kontakt z drugą osobą. Wybieram metody mające potwierdzenie w badaniach naukowych. Kieruję się kodeksami etycznymi: psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz seksuologa Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Przyjmuję w gabinecie w środy i czwartki w godzinach od 16:00 do 20:00

Prosimy o przemyślenie wyboru terminu pierwszej konsultacji, ponieważ kontynuacja spotkań w terminie innym, niż pierwsza rezerwacja może być niemożliwa.