" /> Maksymilian Lipiec | Centrum Rozwoju Osobowości INNER HOME

Maksymilian Lipiec

Nazywam się Maksymilian Lipiec. Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Ten rodzaj pracy pozwala na poznanie i zrozumienie wewnętrznego świata osoby korzystającej z psychoterapii, aby pomóc w zmaganiu się z problemami i uwolnić ją od cierpienia, dając przy tym możliwość pełniejszego korzystana z życia.

Zajmuję się psychoterapią osób dorosłych w Centrum Rozwoju Osobowości Inner Home oraz we współpracy z placówką Medycyna Holistyczna. Pracuję z dziećmi do lat 3 i ich opiekunami w Fundacji Promyk oraz z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzinami w Krajowym Towarzystwie Autyzmu. Swoją pracę poddaję superwizji. Skończyłem studia z zakresu psychologii klinicznej na Akademii Ignatianum w Krakowie. Jestem w trakcie czteroletniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. 

Psychoterapia jest dla mnie wyjątkowym procesem, w którym jak nigdzie indziej można w bezpieczny sposób zobaczyć oraz zrozumieć siebie i swoją historię, a także dostrzec i zrealizować swój potencjał.

Przyjmuję w środy, czwartki oraz piątki w godzinach 8.00 – 12.00.

Prosimy o przemyślenie wyboru terminu pierwszej konsultacji, ponieważ kontynuacja spotkań w terminie innym, niż pierwsza rezerwacja może być niemożliwa.