Maria Dukalska – superwizor

Maria Dukalska jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, certyfikowaną psychoterapeutką Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jest terapeutką szkoleniową PTPP a także superwizorem aplikantem w SNP PTP. Pracuje również jako wykładowca w Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum UJ. Ma doświadczenie w pracy z pacjentami wieku rozwojowego, rodzinami, grupami, jednak szczególnym zainteresowaniem darzy obszar pracy klinicznej z dorosłymi pacjentami z zaburzeniami osobowości.

W Inner Home prowadzi superwizję zespołu psychoterapii osób dorosłych.