" /> Maria Dukalska – superwizor | Centrum Rozwoju Osobowości INNER HOME

Maria Dukalska jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, certyfikowaną psychoterapeutką Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jest terapeutką szkoleniową PTPP a także superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pracuje również jako wykładowca w Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum UJ. Ma doświadczenie w pracy z pacjentami wieku rozwojowego, rodzinami, grupami, jednak szczególnym zainteresowaniem darzy obszar pracy klinicznej z dorosłymi pacjentami z zaburzeniami osobowości.

W Inner Home prowadzi superwizję zespołu psychoterapii osób dorosłych.

Kiedy zakończyć terapię?

Kiedy zakończyć terapię?

Kiedy zakończyć terapię? Aneta Fudała Pytanie o dobry moment kończenia terapii pojawia się często w głowach pacjentów. Jest to zagadnienie ważne do dyskusji w czasie sesji, istotne też tutaj do naszych rozmyślań. Nie jest korzystnym rozwiązaniem przerwanie terapii na...

Czego możemy sobie życzyć… od terapeuty

Czego możemy sobie życzyć… od terapeuty

Czego możemy sobie życzyć… od terapeuty Mariola Tempska Czego życzymy sobie rozpoczynając psychoterapię? Czy możemy przyjść na konsultacje z listą oczekiwań? Co może i powinien dla nas zrobić terapeuta? Każdy chce być szczęśliwy, choć przeważnie mamy wątpliwości czy...

Nowy pacjent

Nowy pacjent

Nowy pacjent Mariola Tempska Postaram się napisać, jak to wygląda dla nas terapeutów, gdy przyjmujemy do terapii nową osobę. Zastanawiałam się, czy nie napisać jak przeżywa to pacjent, ale postanowiłam jednak zająć się tematem od tej strony, ponieważ może to przynieść...