Maria Wojtak

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, psychoterapeutką w trakcie 4-letniego, całościowego Kursu Psychoterapii organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie. Kurs ten jest atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam na Oddziałach Ogólnopsychiatrycznych i Psychiatrycznych-Rehabilitacyjnych Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie, w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w Klinice Psychiatrii Ogólnej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie.

W procesie terapeutycznym kieruję się uważnością, tworząc bezpieczną przestrzeń dla wspólnego eksplorowania źródeł psychicznego bólu, nieświadomych myśli i uczuć (stanów umysłu), które mogą ujawniać się w relacji między pacjentem a terapeutą. W swojej pracy czerpię z nurtu psychoterapii psychoanalitycznej. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Pozostaję w procesie psychoterapii własnej.

Przyjmuję w poniedziałki w godzinach 8.00 – 13.00, wtorki w godzinach 15.00 – 20.00, środy w godzinach 12.00 – 16.00 oraz czwartki od 8.00 do 13.00

Prosimy o przemyślenie wyboru terminu pierwszej konsultacji, ponieważ kontynuacja spotkań w terminie innym, niż pierwsza rezerwacja może być niemożliwa.