" /> Mariola Tempska – O mnie | Centrum Rozwoju Osobowości INNER HOME

Mariola Tempska

psychoterapeutka, psycholog, seksuolog, socjoterapeutka

​Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych, młodzieży i dzieci. Jestem życzliwą, profesjonalną i zaangażowaną terapeutką.

Proponuję również pomoc w postaci wsparcia osobom, które są aktualnie w kryzysie życiowym i poszukują sposobów poradzenia sobie z silnym stresem.

Prowadzę leczenie zaburzeń i problemów emocjonalnych, m.in. depresji, nerwic, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychosomatycznych, dysfunkcji seksualnych, syndromu DDA i innych.

Pomagam rodzicom w poradzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi oraz w umacnianiu więzi emocjonalnej z dziećmi (mam kilkuletnie doświadczenie pracy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej).

W przypadku problemów wychowawczych proponuję konsultacje z rodzicami i szczegółową diagnozę problemów dziecka. Po diagnozie omawiam przyczyny problemów oraz wskazówki dotyczące postępowania wychowawczego lub leczenia.

Moje wykształcenie:

Jestem psychologiem z 15-letnim stażem pracy, certyfikowaną psychoterapeutką psychodynamiczną, socjoterapeutką i seksuologiem.

Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobyłam m.in. pracując na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Szpitalu Specjalistycznym im. Dr J. Babińskiego, w Gabinetach Rozwoju, w Poradni zdrowia Psychicznego „Pro Vita”. Z dziećmi i młodzieżą pracowałam terapeutycznie w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych, w przedszkolu oraz w Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej.

Wykształcenie psychologiczne (specjalność kliniczna):

Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wykształcenie psychoterapeutyczne:

Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej i Psychoterapii Młodzieży (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, 4 lata)
Szkoła Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, 2 lata)

Certyfikat psychoterapeuty (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej)

​Dodatkowe szkolenia (wybrane):

Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej (Fundacja „Praesterno”, 2 lata)
Studium Doskonalenia Psychologicznych Metod Pomocy (Fundacja „Praesterno”, 4 lata)
Kurs Psychoterapii Rodzin (KCP)
Kurs Rozwiązywania Konfliktów Metodą Negocjacji i Mediacji (CPPP)

Studia podyplomowe z seksuologii klinicznej pod patronatem Z. Lwa – Starowicza (2014 r.)

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (PTPPd). W Stosuję zasady kodeksów etycznych obu tych towarzystw.

Zapraszam do gabinetu w Krakowie przy ul. Smolki 11a (Podgórze).