" /> Marta Gałkowska | Centrum Rozwoju Osobowości INNER HOME

Marta Gałkowska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej afiliowanej przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Doświadczenie w pracy z pacjentami zdobywałam m.in. na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego, Oddziale Klinicznym Klinik Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży CM UJ – w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych oraz w Oddziale Dziennym Leczenia Psychoz oraz w Krakowskim Ośrodku Terapii KOT w Krakowie.

Pracuję w nurcie psychoterapii psychoanalitycznej, której głównym założeniem jest fakt posiadania nieświadomego życia psychicznego. To w nieświadomości właśnie zapisane są różne ludzkie nierozwiązane konflikty, uczucia i myśli, o których nie chcemy wiedzieć, wyobrażenia, wspomnienia. To nieświadomość kryje uczucia, konflikty, wspomnienia, fantazje, które kształtują wzajemne relacje.

Niezwykle ważne jest dla mnie zrozumienie co leży u podstaw zachowania ludzi, jak na funkcjonowanie psychiki wpływają wczesnodziecięce doświadczenia oraz wzajemne relacje. Do terapeutycznej pracy z drugim człowiekiem podchodzę w dużą pokorą, dlatego poza przygotowaniem teoretycznym uczestniczę w seminariach oraz konferencjach aby pogłębić swoją wiedzę i rozumienie relacji terapeutycznej.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Przyjmuję w gabinecie na Kazimierzu w środę w godzinach od 16:30 do 19:30.

Prosimy o przemyślenie wyboru terminu pierwszej konsultacji, ponieważ kontynuacja spotkań w terminie innym, niż pierwsza rezerwacja może być niemożliwa.