" /> Marta Stąsiek | Centrum Rozwoju Osobowości INNER HOME

Marta Krzysztoforska (Stąsiek)

Jestem psychologiem i dyplomowaną psychoterapeutką po 4-letnim kursie psychoterapii organizowanego przez Katedrę Psychoterapii UJ CM w Krakowie, który jest ośrodkiem posiadającym akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dodatkowo jestem absolwentka kierunku coaching medyczny oraz pielęgniarstwo.

Pracuję z osobami dorosłymi w ramach indywidualnych spotkań wykorzystując metodę psychodynamiczną z elementami psychoterapii integratywnej. W swojej pracy skupiam się przede wszystkim na całościowym rozumieniu drugiego człowieka oraz budowaniu relacji opartej na zaufaniu, zaangażowaniu i autentyczności. W swojej pracy psychoterapeutycznej pomagam osobom, które doświadczają trudności w relacjach, zmagają się z poczuciem dyskomfortu, próbują poradzić sobie z własną przeszłością lub znajdują się w kryzysowym momencie swojego życia i chcą dokonać zmian.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam na oddziale psychiatrycznym w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu, w prywatnych gabinetach oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Katowicach, gdzie prowadziłam konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualna i grupową.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, moja praca podlega regularnej superwizji, a wiedzę stale rozwijam poprzez pracę własną oraz uczestnictwo w licznych wykładach, seminariach i szkoleniach.

Zapraszam do współpracy. Przyjmuję stacjonarnie oraz online w czwartki i piątki 8.00 – 12.00.

Prosimy o przemyślenie wyboru terminu pierwszej konsultacji, ponieważ kontynuacja spotkań w terminie innym, niż pierwsza rezerwacja może być niemożliwa.