Martyna Przybyło

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz 4-letnie studia podyplomowe z zakresu psychoterapii psychodynamicznej na CM UJ, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Swoje doświadczenie kliniczne zdobywałam w centrum zdrowia psychicznego NZOZ, Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego, w oświacie oraz gabinecie prywatnym. Uczestniczyłam również w licznych szkoleniach i konferencjach.

W swojej pracy opieram się na nurcie psychodynamicznym, szczególnym zainteresowaniem darzę obszar pracy klinicznej z dorosłymi pacjentami cierpiącymi na różnego rodzaju zaburzenia i trudności w funkcjonowaniu w życiu codziennym. Prowadzę głównie terapię długoterminową, ukierunkowaną na uzyskanie trwałych i ugruntowanych zmian przeżywania i funkcjonowania. Terapia psychodynamiczna polega m.in. na rozpoznaniu i zrozumieniu nieświadomych aspektów psychiki: przeżyć emocjonalnych, potrzeb, konfliktów wewnętrznych, które w znacznym stopniu wpływają na świadome wybory, decyzje oraz relacje z innymi.

Aktualnie jestem w trakcie procesu certyfikacji zmierzającego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Należę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.
Swoją pracę diagnostyczną i terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Przyjmuję w środy w godzinach 14.00 – 19.00 oraz piątki w godzinach 8.00 – 12.00.

Prosimy o przemyślenie wyboru terminu pierwszej konsultacji, ponieważ kontynuacja spotkań w terminie innym, niż pierwsza rezerwacja może być niemożliwa.