Martyna Stolpa

Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Ukończyłam 4 letni całościowy kursu psychoterapii organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Babińskiego w Krakowie, atestowanego przez sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Skończyłam również studia podyplomowe z zakresu psychoonkologii w praktyce klinicznej. Obecnie pracuje na Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego MediLinorm. Pracuje pod stałą superwizją.

W procesie terapeutycznym staram się stworzyć relację oraz atmosferę, w której możliwa jest autentyczna wymiana emocjonalna oraz zmiana w obszarze utrudniającym życie. Skupiam się również na zmianach dysfunkcyjnych wzorców myślenia oraz na integracji różnych często nieakceptowalnych części osobowości. Zawsze staram się indywidualnie podchodzić do zgłaszającej się do mnie osoby, wtedy też decyduje o  odpowiednim sposobie i technikach pracy terapeutycznej. Na co dzień pracuje z osobami chorującymi psychicznie, staram się towarzyszyć im w trudnych dla nich momentach oraz wspólnie  pracować  nad poprawą ich funkcjonowania psychicznego i społecznego. Obszarem  moich zainteresowań są  relacje partnerskie. Szczególnie  ciekawi mnie problematyka jakości i trwałości związków oraz wpływ różnych czynników na satysfakcję z nich. Zajmuję się również pomocą psychoonkologiczną. Pomagam radzić sobie ze stresem i negatywnymi emocjami, które towarzyszą osobom  z diagnozą nowotworową. Bardzo istotne jest dla mnie skupienie się na zasobach, które wspomagają radzenie sobie z sytuacją kryzysową, jaką jest choroba i cały proces leczenia.

Przyjmuję w poniedziałki w godzinach 16.30 – 19.30 oraz w piątki w godzinach 8.00 – 12.00.

Prosimy o przemyślenie wyboru terminu pierwszej konsultacji, ponieważ kontynuacja spotkań w terminie innym, niż pierwsza rezerwacja może być niemożliwa.

POMOC PSYCHOONKOLOGICZNA
Pomoc psychoonkologiczna  jest  skierowana do pacjentów z diagnozą nowotworu będących zarówno w trakcie hospitalizacji, w opiece ambulatoryjnej oraz paliatywnej, a także do członków ich rodzin. Choroba nowotworowa dotyka nie tylko chorego, ale także jego bliskich. W związku z tym, że cierpi cały system rodzinny, pomoc ta jest skierowana również do jego najbliższych  Psychoonkolog towarzyszy choremu na każdym etapie chorowania: w momencie postawienie diagnozy, w procesie zdrowienia, podczas umierania. Istotą leczenia jest edukacja, rehabilitacja i przede wszystkim poprawa komfortu emocjonalnego pacjentów, co może wpływać na zdrowienie i lepszą jakość życia. Dzięki takiemu wsparciu człowiek może uświadomić sobie lub przypomnieć o istnieniu obszarów życia, które w związku z chorobą zaniedbał oraz znaleźć siły, żeby do nich powrócić. Pomoc psychologiczna ułatwia przystosowanie się do nowej, trudnej sytuacji życiowej. Możliwe jest poznanie i lepsze zrozumienie stanów i reakcji emocjonalnych przeżywanych przez chorego i jego bliskich. Innym, równie ważnym aspektem terapii jest rozeznanie i wykorzystanie zasobów emocjonalnych, mocnych stron pacjenta, co usprawniają cały proces leczenia.

Serdecznie zapraszamy! W Inner Home pomocą psychoonkologiczną zajmuje się pani Martyna Stolpa, która ma kwalifikacje potrzebne do tego rodzaju terapii i jest ciepłą, serdeczną osobą, gotową towarzyszyć chorym w tej trudnej drodze.