Michał Piszczek

Nazywam się Michał Piszczek. Mam ponad 14 lat doświadczenia jako psycholog i psychoterapeuta w takich miejscach jak centra psychoterapii, szpital, hospicja, centra rehabilitacji, zakład karny, fundacje oraz praktyka własna. Pracuję z dorosłymi oraz młodzieżą. Swoją praktykę realizuję w oparciu o podejście psychodynamiczne.

Ukończyłem studia magisterskie na kierunku psychologia stosowana (Uniwersytet Jagielloński). Jestem dyplomowanym psychoterapeutą systemowym, a podejścia tego uczyłem się na 5-letnich studiach podyplomowych przy Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii im. J.J. Haubenstocków w Krakowie. Ciągle podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. Swoją pracę poddaję superwizji. Obecnie w trakcie certyfikacji psychoterapeutycznej PTP. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pracuję w zgodzie z zasadami etyki określonymi przez to środowisko.

W swojej pracy wspieram klientów w zrozumieniu ich wewnętrznego świata, schematów które powodują, że wracają do zachowań, wzorów relacji które są dla nich nieadaptacyjne, powodują powtarzanie traum lub blokują rozwój osobisty. Dzięki psychoterapii mogą świadomie wpływać na swoje życie, zmieniać je i uczynić lepszym.

Przyjmuję w gabinecie w czwartki w godzinach 7:00 – 12:00 i 13:00-17:00.

Prosimy o przemyślenie wyboru terminu pierwszej konsultacji, ponieważ kontynuacja spotkań w terminie innym, niż pierwsza rezerwacja może być niemożliwa.