Mikołaj Lemiszka

Jestem socjoterapeutą i studentem V roku psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Posiadam uprawnienia pedagogiczne nadane przez UJ. Swoją edukację kontynuuję w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym uzyskując uprawnienia socjoterapeuty. Jestem również w trakcie 4 – letniego całościowego kursu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem prowadząc grupy socjoterapeutyczne w gabinecie psychologicznym, grupy psychoedukacyjne dla dzieci młodzieży, prowadząc warsztaty czy prelekcje edukacyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach, udzielając wsparcia i psychoedukacji dla dzieci z pieczy zastępczej objętych opieką GOPS.

Doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą w różnorodnej formie kontaktu dało mi możliwość poznania ich świata. Rozumienie i bycie blisko rzeczywistości młodego człowieka pomaga mi w budowaniu relacji terapeutycznej. Swoją pracę poddaję superwizji.

Prosimy o przemyślenie wyboru terminu pierwszej konsultacji, ponieważ kontynuacja spotkań w terminie innym, niż pierwsza rezerwacja może być niemożliwa.