" /> Patrycja Greiner | Centrum Rozwoju Osobowości INNER HOME

 

Patrycja Greiner

Jestem psycholożką i dyplomowaną psychoterapeutką. Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz całościowe 4 – letnie kształcenie podyplomowe prowadzone przez Katedrę Psychoterapii UJ CM przygotowujące do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Prowadzę konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych i młodzieży, doświadczających m.in. trudności w relacjach, cierpiących z powodu objawów lękowych, obniżonego nastroju lub nadmiernego obciążenia stresem. Zajmuję się również pomocą w sytuacjach kryzysowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w instytucjach rządowych wspierających osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodziny. Ponadto uczestniczyłam w praktykach i wolontariatach m. in. w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Kraków-Nowa Huta Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie, Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych Katedry Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Oddziale Dziennym Krakowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Obecnie jestem związana zawodowo z Poradnią Zdrowia Psychicznego Kraków-Nowa Huta Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie oraz z Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych typu specjalistyczno – terapeutycznego ,,Parkowa’’ w Krakowie.

Jestem członkiem Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę diagnostyczną i terapeutyczną poddaję regularnej superwizji kierując się zasadami etyki zawodowej.

Przyjmuję we wtorki w godzinach 8.00 – 13.00 oraz w czwartki w godzinach 16.00 – 21.00.

Prosimy o przemyślenie wyboru terminu pierwszej konsultacji, ponieważ kontynuacja spotkań w terminie innym, niż pierwsza rezerwacja może być niemożliwa.