" /> Przemysław Radzik | Centrum Rozwoju Osobowości INNER HOME

Przemysław Radzik

Nazywam się Przemysław Radzik. Ukończyłem studia pedagogiczne na Akademii „Ignatianum” w Krakowie, następnie Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży prowadzone przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Od ośmiu lat pracuję z dziećmi i młodzieżą wychowującymi się w rodzinach zastępczych. Wspieram również pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia. Staram się odpowiadać na potrzeby moich klientów i dbać o nich najlepiej, jak to możliwe.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w Małopolskim Stowarzyszeniu „Probacja” oraz w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. W swojej pracy zawsze staram się uwzględniać indywidualne możliwości i doświadczenia drugiej osoby, aby skutecznie wspierać w trudnościach i pomagać je przezwyciężać. Jestem głęboko przekonany, że w każdej jednostce kryje się potencjał do rozwoju. Wierzę, że przez zdobycie wiedzy o sobie i dobrych doświadczeń można zmienić negatywne nastawienie do świata, które osłabia wiarę w siebie i relacje z innymi.

Nie mam wątpliwości, że socjoterapia jest procesem pozwalającym zrozumieć dzieci i nastolatki, umożliwia pozytywne rozwiązywanie kryzysów, jest doskonałą formą wsparcia młodego człowieka.

Oferuję pomoc w pokonywaniu trudności rozwojowych, lepszym poznaniu siebie, poprawie relacji społecznych.

Specjalizuję się w prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych oraz psychoedukacyjnych warsztatów dla dzieci i młodzieży i dorosłych.

Chętnie będę Państwu towarzyszyć w procesie odkrywania siebie.

Prosimy o przemyślenie wyboru terminu pierwszej konsultacji, ponieważ kontynuacja spotkań w terminie innym, niż pierwsza rezerwacja może być niemożliwa.