Robert Bożek

Nazywam się Robert Bożek i jestem psychologiem (ukończyłem Psychologię Ogólną na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2017 roku) w trakcie całościowego kształcenia podyplomowego przygotowującego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii UJ CM.

Pracuję w nurcie psychodynamicznym i zajmuje się leczeniem starszych nastolatków i osób dorosłych. Doświadczenie zawodowe zdobywałem na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych należącym do Katedry Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, jak również na oddziale dziennym i w poradni zdrowia psychicznego Psyche Centrum Medycznego „Scanmed”. 

Pracuję z osobami cierpiącymi na zaburzenia nerwicowe oraz depresyjne, związanymi ze stresem i lękiem, zaburzeniami przebiegającymi pod postacią somatyczną, jak również z zaburzeniami osobowości.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji. 

Przyjmuję w środy w godzinach 15:00 – 19:00 oraz piątki w godzinach 15.00 – 19.00

Prosimy o przemyślenie wyboru terminu pierwszej konsultacji, ponieważ kontynuacja spotkań w terminie innym, niż pierwsza rezerwacja może być niemożliwa.