" /> Szkolenia i Coaching | Centrum Rozwoju Osobowości INNER HOME

Szkolenia i coaching

Centrum Rozwoju Osobowości Inner Home istnieje od 2015 roku. Jesteśmy psychologami i terapeutami, którzy potrafią w pogłębiony sposób słuchać i rozumieć. Szukamy przyczyn problemów i konfliktów, aby móc je skutecznie rozwiązać. Wiemy, że nasze metody pomogą również grupom i społecznościom takim jak pracownicy firmy, zespoły klasowe w szkołach i inne grupy na stałe ze sobą współpracujące. Wszyscy ludzie będący ze sobą w dłużej trwających zależnościach i relacjach tworzą systemy społeczne, które mają swoją dynamikę, swoje twórcze zasoby i również swoje problemy. Wysłuchanie całej grupy, wszystkich jej uczestników oraz liderów daje możliwość zdiagnozowania blokad komunikacyjnych lub zatamowanych potrzeb. Zaniedbanie ich skutkuje zapoczątkowaniem negatywnych mechanizmów, jakimi są np. wytypowanie kozła ofiarnego lub innych patologicznych ról, współpraca przeciwko liderowi, sabotaże wspólnych celów lub brak zaangażowania w nie, podział na skonfliktowane podgrupy i wiele innych.

 Jesteśmy gotowi przyjść do Państwa grupy, poznać ją oraz w atmosferze zaufania i zadbania o każdego z uczestników, pomóc zrozumieć przyczynę narastających problemów. Oferujemy również coaching indywidualny dla liderów – dyrektorów, managerów, wychowawców. Jest to uzupełnienie pracy z grupą, które może potrwać dłużej, może pomóc utrwalić osiągnięty przełom, nauczyć lidera rozumieć komunikaty płynące od grupy i prowadzić ją tak, aby była jak najbardziej efektywna i współpracująca. Jesteśmy gotowi również stworzyć i zaprojektować dla Państwa potrzebne szkolenia, warsztaty, wykłady z zakresu psychologii.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Zapewniamy, że pracujący u nas terapeuci i trenerzy są osobami dobrze wykształconymi, o najwyższej kulturze, ogromnej empatii i wyczuciu potrzeb klientów. Zajmujemy się grupami bardzo profesjonalnie i głęboko, bez chodzenia na skróty, bez nadmiernego upraszczania i pocieszania. Dbamy o efekt naszych działań i zostajemy z Państwem tak długo, jak wymaga tego sytuacja, do momentu, aż powierzona nam grupa doświadczy przełomu i poczuje komfort we wspólnym byciu ze sobą.

Gwarantuje to nie tylko poprawę atmosfery, ale również skuteczności wszelkich realizowanych przez grupę zadań. Jest to zatem naprawdę ważna inwestycja, która sprawi, że ludzie będą po prostu chcieli pracować dobrze i dbać o wspólne cele.