" /> Teresa Stadnik | Centrum Rozwoju Osobowości INNER HOME

Teresa Stadnik

Jestem psychoterapeutą specjalizującym się w psychoterapii psychodynamicznej z bogatym doświadczeniem w pracy zarówno z osobami indywidualnymi jak i z parami. Jestem członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (British Psychoanalytic Council) i pracuję zgodnie z jego kodeksem etycznym.

Swoje doświadczenie zyskałam pracując w charytatywnych ośrodkach psychoterapeutycznych w Londynie oraz podczas prywatnej praktyki. Mam doświadczenie w pracy min. ze stanami lękowymi, stresem, depresją, chorobą i śmiercią, problemami natury duchowej, trudnościami z kreatywnością, w relacjach oraz różnego rodzaju traumami.

Zarówno w psychoterapii osób indywidualnych jak i w pracy z parami dbam o to, aby nasze spotkania odbywały się w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, zaufania i bez poczucia bycia ocenianym. W terapii przyjrzymy się temu co się teraz z Tobą dzieje i postaramy zrozumieć dlaczego tak jest. Psychoterapia psychodynamiczna umożliwi Ci większy wgląd w siebie, pomoże Ci zrozumieć jakie masz nieświadome sposoby funkcjonowania oraz pomoże Ci zmienić te nawyki myślenia i zachowania, które są niewygodne i uniemożliwiają Ci pójście do przodu.

Moim początkowym doświadczeniem zawodowym było nauczanie języka angielskiego za granicą, gdyż jako pierwsze ukończyłam studia na kierunku filologia angielska. Życie w innej kulturze i wśród różnych religii okazało się być bardzo przydatnym i ważnym doświadczeniem w mojej pracy psychoterapeutycznej. To kultura w której żyjemy i zostaliśmy wychowani, jako jeden z wielu czynników większego systemu kształtuje nasz sposób postrzegania rzeczywistości. Życie za granicą przez wiele lat wzbogaciło moją wiedzę i rozwinęło moje zainteresowanie tym aspektem.

Wykształcenie psychoterapeutyczne:

  • Certificate in Relational Counselling, Relate, London (Studia podyplomowe uprawniające do pracy z parami)
  • MSc in Psychodynamic Counselling and Psychotherapy, Birkbeck College, University of London (Studia magisterskie psychoterapii psychodynamicznej akredytowane przez British Psychoanalytic Council)
  • Podyplomowe Studia Psychoterapii Integratywnej (1rok), Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław

Prowadzę terapię w języku polskim oraz angielskim. Oferuję spotkania stacjonarnie w czwartki od 17 do 20 i piątki od 9 do 12.

Prosimy o przemyślenie wyboru terminu pierwszej konsultacji, ponieważ kontynuacja spotkań w terminie innym, niż pierwsza rezerwacja może być niemożliwa.