" /> Urszula Kolak | Centrum Rozwoju Osobowości INNER HOME

Urszula Kolak

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie całościowego, czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Pomagam osobom doświadczającym m.in. trudności w relacjach, cierpiących z powodu objawów lękowych, obniżonego nastroju czy mającym trudności w podołaniu wyzwaniom życiowym. W kontakcie terapeutycznym staram się stworzyć bezpieczną przestrzeń, by móc wspólnie odkrywać nieświadome źródła pojawiających się problemów.

Ukończyłam Psychologię Stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w pracy na Oddziale Dziennym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego „Pro Vita” wspierając osoby cierpiące z powodu chorób oraz zaburzeń psychicznych, a także znajdujących się w kryzysie. Ponadto uczestniczyłam w stażach, między innymi w Krakowskim Instytucie Psychoterapii, na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju Kliniki

Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego oraz na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Małopolska-Południe Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego. Obecnie współpracuję z Centrum Zdrowia Psychicznego – Małopolska Południe. Stale poszerzam swoje kompetencje, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

 

Przyjmuję w gabinecie na Kazimierzu, w czwartki w godzinach od 12 do 16

Prosimy o przemyślenie wyboru terminu pierwszej konsultacji, ponieważ kontynuacja spotkań w terminie innym, niż pierwsza rezerwacja może być niemożliwa.