Danuta Synowiec

Jestem psychologiem, psychoterapeutką dzieci i młodzieży oraz rodzin. Prowadzę również spotkania konsultacyjne dla rodziców w sprawach wychowawczych – pomagam rozumieć dziecko, jego emocje i problemy oraz szukać nowych rozwiązań dla rodziców, aby mogli skutecznie wspierać i wychowywać swoje dzieci.

Ukończyłam psychologię stosowaną (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej), socjologię i pedagogikę resocjalizacyjną (Wydział Filozoficzny) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.  

Przygotowanie terapeutyczne uzyskałam w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, gdzie ukończyłamcałościowe czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Dodatkowo uczestniczyłam w szkoleniach psychoterapeutycznych poświęconych diagnozie, terapii zaburzeń depresyjnych i lękowych w podejściu krótkoterminowym w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków. 

Moje zainteresowania naukowe i doświadczenie zawodowe koncentrują się wokół tematyki systemu rodzinnego (budowania pozytywnych relacji wewnątrzrodzinnych), okresu dorastania (problemów emocjonalno-społecznych, szkolno-wychowawczych młodzieży w okresie adolescencji), sytuacji kryzysowych, trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji interpersonalnych, doświadczeń związanych z rozwodem (kryzysu rozstania), ale także potrzeb rozwojowych ukierunkowanych na głębsze poznanie siebie i dążenie do bardziej świadomego życia. 

Pracuję zawodowo od osiemnastu lat świadcząc pomoc psychologiczną (i psychoedukacyjną) rodzinom oraz osobom indywidualnym (dzieciom, młodzieży i dorosłym). Swoją pracę terapeutyczną poddaję superwizji. 

Przyjmuję w czwartki w godzinach 19.00 – 21.00 i w soboty w godzinach 8.00 – 13.00.