Małgorzata Chrobak

Jestem psychoterapeutą rodzinnym, pracującym w nurcie systemowym. Prowadzę psychoterapię dzieci, młodzieży, rodzin i par. Jestem absolwentką studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, uczestniczką całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowym w Ośrodku Psychoterapii Systemowej oraz psychoterapii uzależnień w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Uzależnień KRAK-UZ.,  posiadam tytuł doktora nauk medycznych.

W pracy psychoterapeutycznej dopasowuję mój styl pracy do klienta. W terapii rodziny, by mogła zaistnieć zmiana, ważna jest obecność wszystkich jej członków, którzy wzajemnie wypełniają przestrzeń rodzinną. W psychoterapii indywidualnej, procesy rodzinne, zajmują istotne miejsce i obszar rozważań. Rozumienie tych procesów, pozwala zatrzymać często nieświadomy ich wpływ na rodzaj budowanych relacji i jakość tworzonych związków z najbliższymi ludźmi. Każdy proces terapeutyczny, jak i spotkanie nowej osoby jest wyjątkowe i rożni się od siebie. Ustalone są ramy przebiegu terapii tj. obszar trudności, nad którym pracujemy, miejsce spotkań, czas. Jednak każda terapia jest inna i wciąż konstruowana na nowo, w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Treść i czas trwania procesu leczenia, są uzgadniane indywidualnie, z pacjentem, rodziną czy małżeństwem. Nie daję prostej uniwersalnej recepty „jak żyć”, ale razem z Państwem pochylę się nad tym, co trudne, przygnębiające, niezrozumiałe, bolesne. Pomogę w zrozumieniu sytuacji i jeśli będzie taka potrzeba – odszukaniu własnej, indywidualnej drogi rozwoju i samozadowolenia. Spotkania terapeutyczne odbywane są z poszanowaniem drugiego człowieka, w atmosferze zaufania, troski oraz zrozumienia.

Wciąż poszerzam wiedzę na różnego rodzaju kursach, szkoleniach i konferencjach, by doskonalić swój warsztat. Doświadczenie zdobywałam w różnych placówkach w Krakowie i okolicach. W trakcie swojej pracy zajmowałam się terapią indywidualną, grupową, par i rodzin. Pracowałam z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Do tej pory pomagałam osobom cierpiącym z powodu lęku, depresji, nieumiejętnością radzenia sobie ze złością i problemami w relacjach intymnych lub zawodowych. W pracy dążę do stworzenia bezpiecznych warunków będących bazą do otwierania się i mierzenia z przyczynami cierpienia i braku satysfakcji, zachęcam do przeciwstawienia się nawykom, które blokują rozwój i osobisty potencjał.

Dbam o wysoki standard mojej pracy kierując się Kodeksem Etyki, uczestnikom terapii zapewniam dyskrecję i anonimowość.

Poddaję swoją pracę stałej superwizji certyfikowanych superwizorów.

Prywatnie uwielbiam górskie wycieczki, teatr oraz długie rozmowy z przyjaciółmi.

Przyjmuję we wtorki w godzinach 14.00 – 21.00