Martyna Kuzian

Jestem psychologiem, psychoterapeutką dzieci, młodzieży i dorosłych. W swojej pracy integruję różne metody i podejścia, dostosowując sposób pracy do potrzeb klienta.
Sytuację, trudności i wyzwania klienta w każdym wieku postrzegam holistycznie, z uważnością na kontekst i różnorodność systemów społecznych, w których funkcjonuje, indywidualne zasoby, potrzeby i sposób przeżywania.
Ważne miejsce w mojej pracy zajmuje praca z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi oraz osobami doświadczającymi kryzysów psychicznych. Rodzicom i ich dzieciom oferuję pomoc w obszarze problemów emocjonalnych i zachowania, rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych, trudności i wyzwań wychowawczych. Pracuję także z młodzieżą i dorosłymi znajdującymi się w kryzysie, doświadczającymi trudności emocjonalnych, nadmiernego stresu, problemów w relacjach oraz z tymi, którzy szukają własnej ścieżki rozwoju i samopoznania.
Jestem absolwentką psychologii stosowanej na UJ i aktualnie jestem w trakcie akredytowanego kursu psychoterapii w nurcie integracyjnym prowadzonym przez Collegium Medicum UJ. Ukończyłam również studia podyplomowe Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa, roczny kurs Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży , certyfikowany kurs Trening Umiejętności Społecznych oraz liczne szkolenia i seminaria, m.in. Techniki pracy z grupą, Self-Reg, Life Story Coaching.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in. w placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, szkole demokratycznej oraz Szpitalu im. Jana Pawła II, gdzie aktualnie nadal, jako psycholog w ośrodku rehabilitacji, pomagam dzieciom i młodzieży z trudnościami rozwojowymi i pourazowymi w zakresie rehabilitacji poznawczej, psycho-ruchowej, radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi i behawioralnymi, a także wspieram rodziców w poszerzaniu kompetencji wychowawczych.
Odbyłam także liczne praktyki i staże, m.in. w poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkolu, na oddziale ogólnopsychiatrycznym Szpitala Specjalistycznego im. Dr J. Babińskiego, w Domu Samotnej Matki i Dziecka, Fundacji Będziemy Rodzicami, Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom oraz Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych Katedry Psychoterapii CM UJ.
Praca psychologiczno-terapeutyczna jest moją pasją, dlatego nie tylko stale się szkolę i poszerzam swój terapeutyczny warsztat, ale też dzielę się wiedzą psychologiczną prowadząc warsztaty i działania edukacyjne.
Przyjmuję w poniedziałki w godzinach 16:30 – 19:30

Prosimy o przemyślenie wyboru terminu pierwszej konsultacji, ponieważ kontynuacja spotkań w terminie innym, niż pierwsza rezerwacja może być niemożliwa.