Grupa psychoterapeutyczna

 

Grupa jest dla człowieka naturalnym środowiskiem od początku życia – rodzina, przedszkole, grupa rówieśnicza, szkoła, koła zainteresowań, w końcu praca… można wymieniać długo. Różne doświadczenia człowiek z grup wynosi – te budujące, karmiące, wspierające rozwój – a czasem te bardzo bolesne, które potem tkwią w pamięci latami, generując
różne trudności w relacjach.

Człowiek potrzebuje być w grupie, potrzebuje mieć poczucie przynależności. W dzisiejszych czasach potrzeba ta często nie jest zaspokojona. Ludzie spędzają ze sobą mniej czasu, niejednokrotnie mają więcej kontaktu z rzeczami, niż ze sobą nawzajem. Na szczęście istnieją różne grupy, w których można nawiązać kontakt z innymi oraz otrzymać pomoc: grupy treningowe, rozwojowe, samopomocowe (np. AA), grupy wsparcia, w których można poznać osoby mające podobne trudności.

Istnieje też grupa terapeutyczna – w niej praca odbywa się na głębszym poziomie i innych zasadach. Grupowa forma terapii jest zalecana dla osób, u których problemy psychologiczne mają swoje źródło w relacjach z innymi osobami. I obecnie to właśnie w relacjach są zazwyczaj widoczne – np. lęk przed innymi ludźmi, unikanie kontaktu, trudności w zbudowaniu satysfakcjonującego związku. Jeśli ktoś miał w przeszłości trudne grupowe doświadczenia i zaznaje ich negatywnych skutków, to właśnie w grupie może być adekwatne miejsce, by się tym zaopiekować i nad tym pracować.

Grupa terapeutyczna ma ogromny potencjał – bo tu w bezpiecznych warunkach, w obecności terapeutów, łatwiej zbliżyć się do innych ludzi. Tu można pracować nad swoimi trudnościami. Tu można wiele się o sobie dowiedzieć – na przykład jak jest się odbieranym przez inne osoby. Tu jest miejsce na zweryfikowanie swoich przekonań. Tu można nabyć różne umiejętności interpersonalne, jak również wypróbowywać i ćwiczyć nowe zachowania. A wszystko po to, by móc je później wykorzystać poza terapią, a co za tym idzie – tworzyć w przyszłości zdrowsze relacje.

Grupę prowadzi dwoje psychoterapeutów: Maria Rudawska i Robert Bożek.

 

Rozpoczęcie terapii grupowej poprzedzają spotkania indywidualne z terapeutą, mające na celu rozeznanie problemu i rozpoznanie czy taka forma terapii będzie dla danej osoby adekwatna. Grupa jest półotwarta, terapia trwa pół roku z możliwością przedłużenia. Sesje odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 1,5 godziny.