" /> Psychoterapia rodziny | Centrum Rozwoju Osobowości INNER HOME

Psychoterapia rodziny 

Niektóre problemy dziecka wymagają udziału i zaangażowania całej rodziny, ponieważ objawy dziecka są jedynie sygnałem tego, co dzieje się w systemie rodzinnym. Dziecko jest wówczas „najsłabszym ogniwem”, które wyraża nierozwiązane sprawy rodzinne. Okazuje się to zwykle podczas diagnozy i zamiast psychoterapii dziecka pada propozycja terapii rodziny.

Zwykle jest to kilka do kilkunastu spotkań wszystkich członków zamieszkującej wspólnie rodziny. Na niektóre spotkania zaprasza się samych rodziców. Najczęściej praca dotyczy sposobów komunikacji w rodzinie oraz zakłóceń blokujących budowanie więzi i wyrażanie uczuć. Zdarzają się również zakłócenia granic w systemie rodzinnym: np. któreś z dzieci jest nadmiernie przywiązane do jednego z rodziców, kosztem drugiego rodzica i rodzeństwa lub ktoś spoza rodziny nadmiernie ingeruje w jej sprawy. Zwykle na członków najbliższej rodziny rzutuje się własne nieświadome konflikty, emocje i oczekiwania. Uświadomienie i zrozumienie ich pomaga w odbudowaniu pozytywnych relacji i poprawienie funkcjonowania poszczególnych członków rodziny.

Metody stosowane na spotkaniach rodziny to:

  • rozmowy,
  • dzielenie się emocjami i oczekiwaniami,
  • ustalanie wspólnych zasad,
  • rozwiązywanie konfliktów,
  • odgrywanie ról,
  • zabawy i rysunki, „zadania domowe”.

Spotkania rodziny często budzą różne obawy, ale szybko okazuje się, że są bardzo pomocną formą odnajdywania porozumienia i bliskości. Zdajemy po sobie sprawę, że czasem trudno się zdobyć na przyjście z całą rodziną, dlatego terapeuta w szczególny sposób dba o przyjemną atmosferę oraz o to, aby każdy czuł się równo ważny i mógł wyrazić to, co czuje i myśli.

Na początku ustala się wspólnie cel i reguły spotkań, żeby wszyscy czuli się bezpiecznie, nie obawiali udziału w spotkaniach i rozumieli ich sens. Na każdym etapie terapii ważna jest otwartość, szczerość, dobrowolność udziału w spotkaniach i objęcie tajemnicą tego, co się na nich dzieje (np. przed dalszą rodziną).
Spotkania całej rodziny są fascynującym doświadczeniem, ponieważ pozwalają odkryć w sobie i w najbliższych nowe  pokłady sił, umiejętności i chęci do wzajemnego poznawania się.

Poznaj nasz zespół.