" /> Psychoterapia indywidualna | Centrum Rozwoju Osobowości INNER HOME

Psychoterapia indywidualna – w nurcie psychodynamicznym

Czym jest psychoterapia indywidualna i czego można się spodziewać przychodząc do psychoterapeuty? Jest to wyjątkowa forma relacji z drugim człowiekiem (psychoterapeutą), w której można poznać i zrozumieć wzorce osobowości realizowane i odtwarzane we wszystkich ważnych relacjach w życiu. Spotkania pomagają dostrzec wpływ tych wzorców na to, jak układa się życie człowieka, zwłaszcza jego związki z ludźmi, ale również kariera zawodowa oraz samopoczucie psychiczne i fizyczne. Wzorce te powstają we wczesnym dzieciństwie w relacjach z rodzicami i opiekunami. Tworzą matrycę osobowości odtwarzaną automatycznie (i nieświadomie) w całym dorosłym życiu. Uświadomienie i zrozumienie ich, daje człowiekowi dorosłemu możliwość kontroli nad nimi i zmiany na bardziej korzystne.

Można w tym miejscu przywołać słowa Zygmunta Freuda, nazywanego twórcą psychoterapii:
„Psychologicznie rzecz biorąc – dziecko jest ojcem człowieka dorosłego”.

Psychoterapię indywidualną osób dorosłych prowadzę w oparciu o paradygmat psychodynamiczny, co oznacza, że w rozumieniu życia psychicznego człowieka uwzględniam procesy nieświadome, które mogą uniemożliwiać podejmowanie racjonalnych decyzji i działań, a skłaniać do powtarzania cały czas tych samych doświadczeń emocjonalnych z najwcześniejszych lat życia. Mechanizmy obronne osobowości chronią nas przed uświadamianiem sobie tych najtrudniejszych przeżyć, działających w sposób automatyczny, nieuświadomiony i niekorzystny. Zrozumienie daje możliwość zmian i świadomego wpływu na życie. Ta forma terapii dotyka głębokich warstw osobowości i daje możliwość trwałego uporania się z problemami, ponieważ sięga do ich pierwotnych przyczyn.

Terapia oparta na podejściu psychodynamicznym pomaga w leczeniu wielu problemów emocjonalnych:

 • nerwic, fobii i innych lęków,
 • depresji i innych zaburzeń nastroju,
 • zaburzeń osobowości,
 • zaburzeń psychotycznych,
 • zaburzeń odżywiania,
 • zaburzeń psychosomatycznych,
 • trudności w budowaniu satysfakcjonujących związków,
 • lęku przed ludźmi, nadmiernej nieufności,
 • niskiego poczucia własnej wartości,
 • nieakceptacji swojego ciała,
 • dysfunkcji seksualnych o podłożu psychologicznym
 • tzw. syndromu DDA (Dorosłego Dziecka Alkoholika)
 • …i wielu innych.

Poza tym daje możliwość rozwoju osobowości tym, którzy nie odczuwają silnych problemów, ale podążają ścieżką samorozwoju i chcieliby zwiększyć samoświadomość. Jest to m.in. forma doskonalenia siebie wskazana dla wszystkich, którzy uprawiają lub chcieliby uprawiać zawód psychoterapeuty lub pokrewny.

Główne metody używane w psychoterapii psychodynamicznej to rozmowa na temat bieżących spraw życiowych, uczuć, przemyśleń, snów i rozumienie ich znaczenia, analiza przyczyn, które doprowadziły do powstania problemów, dotarcie do kluczowych emocji związanych z tymi przyczynami oraz analiza relacji terapeutycznej. Podczas spotkania z terapeutą można mówić swobodnie wszystko to, co pojawia się w myślach, uczuciach, skojarzeniach. Wraz z terapeutą odkrywa się sens i znaczenie tych treści i ich związek z aktualnym i przeszłym życiem.

Na każdym etapie terapii Pacjent może liczyć na wspierające, akceptujące i nieoceniające zaangażowanie terapeuty, dyskrecję i anonimowość.

Poznaj nasz zespół.