" /> Oferta | Centrum Rozwoju Osobowości INNER HOME

Szkolenia i coaching – oferta

Jak działamy?

– szyjemy ofertę na miarę Twoich potrzeb

Nie trać pieniędzy na szkolenia dla pracowników / warsztaty dla klas, które ich znudzą!
To nic nie da.

Dostosuj ofertę szkoleniową indywidualnie do potrzeb Twojej szkoły / firmy!

Sprawdzimy co jest potrzebne ludziom w Twojej organizacji i sprawimy, że zaangażują się w opłacone przez Ciebie szkolenia.

To, czego potrzebuję, angażuję!

  1. KROK PIERWSZY- konsultacja nt. zgłaszanych problemów

Pierwsze spotkanie to rozmowa z osobami, które dostrzegają problem i chcą go rozwiązać (zwykle jest to lider grupy lub organizacji – szef, manager, dyrektor, nauczyciel). Staramy się zrozumieć:

  • co się dzieje w strukturze grupy? jakie są objawy?
  • jakich trudności doświadczają grupy i jej liderzy?
  1. KROK DRUGI – analiza potrzeb

Drugi obszar działań diagnostycznych to zebranie danych, czyli stworzenie i wypełnienie ankiet lub wybór innego sposobu analizy potrzeb. Tworzymy ankiety ściśle dopasowane do Państwa grupy, najczęściej dla wszystkich elementów systemu (np. dzieci, nauczyciele, rodzice; pracownicy i kierownicy działów itp.). Jest to etap służący zbadaniu źródeł problemu i dostosowaniu oferty do  Państwa potrzeb. Omówimy jego wyniki, przedstawimy wnioski i na tej podstawie zaproponujemy koncepcję i plan pomocy. Odpowiemy na pytania i damy konkretne wskazówki co trzeba zrobić.

  1. KROK TRZECI – omówienie wyników ankiety i propozycji pomocy

Jest to ponowne spotkanie z osobą zgłaszającą problem grupy. Omówimy zidentyfikowane w poprzednim kroku powtarzające się wzorce i kluczowe obszary wymagające pomocy. Zaproponujemy rozwiązania, uzgodnimy ich sposób wdrażania i zadbamy o to, by lider organizacji lub grupy zrozumiał przyczynę i tło problemu oraz sensowność proponowanych rozwiązań. Mogą to być np. szkolenia dla różnych grup, warsztaty, zajęcia, spotkania indywidualne, webinaria, coaching managerski, szkolenia dla dzieci, rodziców czy nauczycieli. Każdą formę pomocy konsultujemy z liderem, jesteśmy otwarci na sugestie i korekty naszej propozycji.

  1. KROK CZWARTY – wdrażanie proponowanych rozwiązań

To etap, w którym działamy. Zajęcia poprowadzą specjaliści z zakresu szkoleń i socjotechnik. Po każdym szkoleniu i spotkaniu analizujemy na bieżąco Państwa potrzeby, jesteśmy cały czas otwarci na modyfikowanie i dostosowywanie działań do Państwa sytuacji. Pozostajemy w stałym kontakcie z zleceniodawcami.

  1. KROK PIĄTY- podsumowanie

Spotkanie podsumowujące wraz z analizą zrealizowanej oferty. Przekazanie wskazówek do dalszej indywidualnej pracy nad utrzymaniem i wzmocnieniem efektów wypracowanych rozwiązań.