Psychoterapeuci Dzieci i Młodzieży

Kraków – Podgórze

Aneta Lembas

Aneta Lembas

Psychoterapeutka

Dawid Nowak

Dawid Nowak

Psychoterapeuta

Grażyna Wójcik

Grażyna Wójcik

Psychoterapeutka

Karolina Głowa

Karolina Głowa

Psychoterapeutka

Magdalena Perzyńska

Magdalena Perzyńska

Psychoterapeutka

Małgorzata Ławniczek

Superwizor