" /> Socjoterapia | Centrum Rozwoju Osobowości INNER HOME

Socjoterapia grupowa dla młodzieży w Krakowie

 

Najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania grupy socjoterapeutycznej dla młodzieży w Inner Home:

 • Rozpoczęcie socjoterapii poprzedzają spotkania indywidualne z prowadzącymi grupę, mające na celu rozeznanie problemu i rozpoznanie czy taka forma terapii będzie dla danej osoby adekwatna.
 • Spotkanie grupy młodszej odbywa się raz w tygodniu, w czwartki w godzinach popołudniowych.
 • Spotkania grupy starszej rozpoczną się we wrześniu.
 • Socjoterapię prowadzi: Karolina Głowa i Anna Kajda.
 • Koszt jednego spotkania grupy to 160 zł.
Aktualnie trwa rekrutacja młodzieży w wieku 13 – 15 lat (7 i 8 klasa szkoły podstawowej) oraz młodzieży w wieku 16 – 18 lat (uczniowie szkół średnich) do grup, które rozpoczną się po wakacjach.
Serdecznie zapraszamy do rezerwacji terminu konsultacji klikając w formularz poniżej!

Zastanawiasz się czy socjoterapia jest dla Ciebie?

Jak wygląda praca w grupie?
Czego można się spodziewać na spotkaniach?

Socjoterapia jest formą pomocy psychologicznej dla młodzieży. Wspiera ona różne obszary funkcjonowania, głównie społeczne i emocjonalne. Czas dorastania jest bardzo wymagający i nieodzownie łączy się z przeżywaniem kryzysów, które często wymagają wsparcia i asekuracji ze strony rówieśników i dorosłych. Grupa terapeutyczna może stać się takim wsparciem. Może pomóc w pokonywaniu kolejnych szczebli dorastania oraz dać możliwość przyjrzenia się sobie, zrozumienia świata przeżyć i emocji, których tak wiele jest na tym etapie życia. Na pewno da też cenne poczucie: „Nie jestem sam/a na świecie ze swoimi wątpliwościami”.

Jeśli zauważasz u siebie któreś z wymienionych poniżej trudności, to grupa socjoterapeutyczna może okazać się dobrym rozwiązaniem:

 • masz problemy z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji z ludźmi,
 • bywasz wybuchowy/a i konfliktowy/a,
 • czujesz się źle w grupie rówieśniczej: gorszy/a, nierozumiany/a, nielubiany/a
 • jesteś nieśmiały/a i wycofany/a,
 • ciężko Ci rozpoznawać własne emocje i je nazywać,
 • masz niskie poczucie własnej wartości, nie lubisz siebie,
 • przebywanie wśród ludzi napawa Cię lękiem,
 • nie wiesz jak zbudować przyjaźń lub związek.

Zajęcia socjoterpautyczne odbywają się w grupach 8-12 osobowych. Prowadzone są przez dwóch terapeutów odpowiedzialnych za przygotowywanie ćwiczeń i tematów, które dobierane są indywidualnie do potrzeb każdej grupy. Rolą terapeuty jest stworzenie przestrzeni, w której uczestnicy będą czuli się bezpiecznie i w której będą mogli wymieniać się doświadczeniami, bawić się, uczyć i przeżywać, a potem o tym rozmawiać. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych i trwają po 1,5h. Grupa umawia się na regularne spotkania i jasne zasady, które dają uczestnikom poczucie bezpieczeństwa. Są to głównie: stałe godziny i miejsce spotkań, tworzony na początku spotkań kontrakt terapeutyczny, który dotyczy między innymi poufności, granic, zasad zwracania się do siebie z szacunkiem i tolerancją.

Zajęcia mają stałą strukturę. Rozpoczynają się od rundki, podczas której trwa wymiana doświadczeń, emocji z minionego tygodnia i oczekiwań do spotkania. Następnie w zależności od tematu i potrzeby grupy realizowane są kolejne ćwiczenia. Mogą przybierać różnorodną formę: gier społecznych, zabaw, dyskusji, ćwiczeń czy psychodramy. Prowadzący dobierają aktywności w taki sposób by były atrakcyjne i ciekawe dla uczestników. Po każdym ćwiczeniu jest czas na omówienie i podsumowanie, podzielenie się wrażeniami, wyciągnięcie wniosków. Zawsze obowiązuje dobrowolność wypowiedzi i prawo odmowy udziału w czymś, co na dany moment wydaje się za trudne.

Znajdując się w nowej, nieznanej grupy każdy człowiek odtwarza znane mu i utrwalone nawyki wchodzenia w kontakt z drugą osobą. Każdy czegoś się boi, czegoś pragnie, jakoś jest spostrzegany, jakoś myśli o sobie. Często sam nie jest w pełni świadomy co komunikuje otoczeniu i nie zawsze jest to to, co chciałby komunikować. Pod wpływem procesu grupowego, kontaktu z rówieśnikami i prowadzącymi oraz szczerych rozmów w bezpiecznych warunkach, pojawia się szansa uświadomienia i skorygowania tych nawyków. Celem zajęć jest stworzenie warunków do poznawania siebie i próbowania nowych zachowań, które są uważane za przydatne, ale wydają się trudne do wdrożenia.

Uczestnicy mogą rozwinąć, tak ważne w życiu, umiejętności interpersonalne i korzystać z nich we wszystkich innych sytuacjach społecznych. Umiejętności te stanowią bardzo cenne narzędzie dla tworzenia wartościowych relacji z ludźmi oraz wpływają na pozytywne postrzeganie siebie.

Zapraszamy na grupę socjoterapeutyczną w Inner Home!