" /> Terapia TSR online | Centrum Rozwoju Osobowości INNER HOME

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach 

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) to podejście terapeutyczne, które skupia się na osiągnięciu określonego przez klienta celu i szukaniu rozwiązań dla jego problemów, a nie na analizie jego przeszłości i przyczyn, które skłoniły go do szukania pomocy. Przedmiotem zainteresowania terapii jest głównie teraźniejszość i przyszłość, a do przeszłości klienta terapeuta sięga głównie, aby odnaleźć jego mocne strony, zasoby i sposobami radzenia sobie z wcześniejszymi trudnościami. Terapeuta zachęca klienta do myślenia o przyszłości i proponuje pytania, które pomagają klientowi skupić się na szukaniu rozwiązań.

Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach określa sposób postrzegania człowieka, natury jego trudności, możliwości zmiany oraz rodzaju wsparcia udzielanego osobom, które chcą zmianę osiągnąć. Podejście to bazuje na przekonaniu, że klienci posiadają wystarczające zasoby, aby rozwiązać swoje problemy i osiągnąć zakładane cele.

W TSR istotne jest rozwiązanie, a nie problem, co w kwestii rozumienia natury problemów zakłada, że są one częścią ludzkiego życia. Przezwyciężanie przeciwności losu umożliwia rozwój i lepsze poznanie siebie. Terapeuci TSR postrzegają klientów jako ekspertów w sprawach ich życia. Rozwiązanie musi pasować do konkretnej osoby, nie jest uniwersalne dla każdego problemu.

Podczas terapii terapeuta może sugerować klientowi zwrócenie uwagi na:

  • nadzieje i pomysły dotyczące dalszej i bliższej przyszłości;
  • sposoby i strategie rozwiązywania problemów;
  • umiejętności, mocne strony i pozytywne cechy;
  • pierwsze kroki i działania, które klient chce podjąć na początku trwania terapii.

Może to pomóc klientom w skupieniu się na szukaniu rozwiązań i skoncentrować się na swoich celach, co przyczynia się do osiągania pozytywnych wyników w krótkim czasie.

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach jest krótkoterminowa, a każda sesja trwa około godziny. W Centrum Rozwoju Osobowości Inner Home terapia odbywa się w formie online. Terapeuta poprzez poszukiwanie i wspólne konstruowanie rozwiązań dla trudności klienta zwraca również uwagę na ważne momenty w teraźniejszości, kiedy osoba jest bliżej swoich planów na przyszłość, ale zwraca również uwagę na to, co odróżnia teraźniejszość od tej przyszłości. Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach wpływa na ulepszenie teraźniejszości, na wzmocnienie pewność siebie i wspiera w wyznaczaniu celów na przyszłość. Jest to dobre podejście dla osób, którym zależy na szybkiej interwencji i zauważalnych efektach osiągniętych przy pomocy profesjonalnych terapeutów.