" /> Terapia grupowa – Czym jest i czy warto? | Centrum Rozwoju Osobowości INNER HOME

Terapia grupowa – Czym jest i czy warto?

Mariola Tempska
Elwira Kochańska

Niektórym z nas terapia grupowa kojarzy się głównie ze spotkaniami grupy Anonimowych Alkoholików lub z zebraniami osób uzależnionych od innych substancji psychoaktywnych. Inni myślą, że jest to forma terapii dla osób, których z jakichś powodów nie stać na terapię indywidualną (pod względem czasu lub finansów).

Przyglądając się tym przekonaniom trzeba by uznać je za stereotypy. Terapia w grupie nie zawęża się do pracy w obszarze uzależnień. Nie jest to też „uboższa siostra” psychoterapii indywidualnej. Może być metodą z wyboru, która jest najtrafniej dobrana do problemów emocjonalnych danej osoby. W rzeczywistości jest to praca terapeutyczna oparta na relacjach z innym ludźmi. Podczas spotkań można liczyć na wysłuchanie i wsparcie podczas dzielenia się swoimi przemyśleniami i doświadczeniem. Można też usłyszeć innych, którzy często zmagają się z podobnymi lękami, poznać nie tylko nowych ludzi i ich historię, ale również siebie w grupie. Odkrywamy w ten sposób nie tylko swoje uczucia, ale także opinie i wrażenia innych osób, sposób w jaki nas widzą. Stwarza to niepowtarzalną szansę, aby móc zaobserwować i zmodyfikować rolę w jaką zwykle wchodzi się będąc w grupie. Jest to proces bardzo złożony, wielopłaszczyznowy i głęboki, dzięki czemu przynosi ogromne efekty.

Zaczynając udział w spotkaniach grupy nie musimy od razu wychodzić ze swojej strefy
komfortu. Grupa terapeutyczna, tak jak każda inna, ma swoje etapy. Początkowy polega na poznawaniu się i budowaniu poczucia bezpieczeństwa na podstawie dotychczas znanych sobie sposobów. Dopiero później, w atmosferze akceptacji i współpracy nastawionej na wzajemną pomoc, można spokojnie zacząć poszerzać zakres otwierania swoich delikatnych i najbardziej wrażliwych obszarów emocjonalnych. Uczestnicy grupy dają swoje wsparcie, informacje zwrotne oraz bezpieczne pole do próbowania nowych zachowań i sposobów funkcjonowania, dotychczas zbyt trudnych lub niemożliwych. Taka atmosfera umożliwia głęboką pracę, ale także uzyskanie nowego doświadczenia korygującego wcześniejsze negatywne doświadczenia nabyte w innych grupach, zwłaszcza w rodzinie. Grupa daje moc przekształcania i poczucie oparcia. To trochę tak, jakby było się ponownie w rodzinie lub szkole i zobaczyło, że można czuć się ze sobą i z ludźmi inaczej, niż zostało to zapisane w pamięci i w nieświadomości.

Relacje społeczne towarzyszą nam od najmłodszych lat i można by odważyć się na stwierdzenie, że żyjemy dzięki wrodzonym i wyuczonym umiejętnościom nawiązywania ich. Zadbanie o ich rozwój to niezwykle ważny kierunek rozwoju i dbania o siebie. Dlatego też właśnie ta forma terapeutyczna często zalecana jest przez specjalistów jako pierwsza ścieżka wyboru leczenia zranień psychicznych doświadczonych w innych grupach. Czasami jest to wystarczające, czasami wymaga jeszcze kontynuacji w terapii indywidualnej. Jednak, co ważne, udział w terapii grupowej daje nieporównanie większe i szybsze efekty, niż ten sam czas poświęcony na terapię indywidualną.

Warto podkreślić na koniec coś, co może zarówno fascynować, jak i trochę przestraszać osoby, które zastanawiają się nad udziałem w takiej formie leczenia. Podczas terapii grupowej możemy zobaczyć siebie w grupie w taki sposób, jakbyśmy przeglądali się w lustrze społecznym. Nie mamy tu na myśli tylko usłyszenia informacji zwrotnych takich jak „Lubię cię za to, że…”, lub „Złości mnie w tobie to, że….”. Mamy na myśli prawdziwe i głębokie poczucie jak inni się ze mną czują, jakie sprawiam wrażenie, jaki wkład wnosi moja osoba do grupy. Można odkryć zarówno piękne i miłe, jak i nieprzyjemne lub trudne swoje strony. Daje to niezwykłą wolność wyboru i wpływu, nawet, jeśli po drodze odkryjemy bolesne rzeczy. Przy wsparciu innych osób jesteśmy w stanie zmienić to, co niechciane, wzmocnić to, co piękne, a także zaakceptować całą resztę.

Można w tym miejscu przywołać adekwatny cytat z Hanny Segal: „Wolność jest wtedy, gdy akceptujemy zarówno chciane, jak i niechciane aspekty siebie”. Osiągnięcie takiej wolności to prawdopodobnie zadanie na całe życie, bardzo trudne do wykonania samemu.

Przez cały proces grupowy obecni są i towarzyszą uczestnikom psychoterapeuci prowadzący grupę. Ich rolą jest dbanie o bezpieczeństwo emocjonalne uczestników, prowadzenie procesu grupowego w sposób rozwojowy i konstruktywny, a także rozumienie poszczególnych uczestników z ich indywidualnymi uwarunkowaniami oraz
pomaganie im w rozumieniu własnych mechanizmów psychologicznych. Terapeuci towarzyszą uczestnikom od początku, zaczynając od wstępnych konsultacji, które służą poznaniu problemów i potrzeb danej osoby oraz wybraniu odpowiedniego rodzaju terapii. Konsultacje są potrzebne również po to, by rozstrzygnąć wątpliwości dotyczące celu, sensu i zasad uczestnictwa w terapii grupowej.

W naszym Centrum prowadzimy terapię grupową, na którą serdecznie zapraszamy.
Spotkania odbywają się w poniedziałki i środy w godzinach 18:00 – 19:30. Proponujemy półroczny cykl terapii dla każdego uczestnika z możliwością przedłużenia.

W celu uzyskania szczegółowych informacji odsyłamy do:
Strony informacyjnej
mail. gabinet.innerhome@gmail.com
tel. +48 720 768 044