" /> Trening Umiejętności Społecznych – TUS | Centrum Rozwoju Osobowości INNER HOME

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci i młodzieży w Krakowie

 

Najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania TUS-u dla dzieci młodzieży w Inner Home:

  • Dołączenie do grupy poprzedzają spotkania indywidualne z jedną z prowadzących, mające na celu rozeznanie problemu i rozpoznanie czy taka forma wsparcia będzie dla danej osoby adekwatna.
  • Spotkania odbywają się raz w tygodniu, w czwartki w godzinach popołudniowych (czas trwania: 1h 15 min).
  • Grupę prowadzą: Karolina Głowa i Anna Kajda.
  • Koszt jednego spotkania grupy to 140 zł.
Aktualnie trwa rekrutacja dla uczniów szkół podstawowych w wieku 8 – 14 lat do grup, które rozpoczną się w lipcu.
Serdecznie zapraszamy do rezerwacji terminu konsultacji klikając w formularz poniżej!

Zastanawiasz się jak wygląda TUS i czego można spodziewać się na spotkaniach grupy?

TUS to forma terapii prowadzona przez certyfikowanych trenerów. Podczas zajęć dzieci i młodzież uczą się rozpoznawania emocji, gestów i mowy ciała innych, budowania satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami i dorosłymi oraz poznają jakie zachowania są społecznie akceptowalne zachowań społecznych, bezpiecznego ustalania granic i szacunku dla granic innych osób. Istotnym elementem treningu jest również rozwijanie umiejętności identyfikacji i nazewnictwa własnych emocji oraz radzenia sobie z emocjonalnymi napięciami. Trening umiejętności społecznych skupia się na poprawie funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zamianę niepożądanych zachowań na pożądane i akceptowane społecznie.

Jeśli któreś z wymienionych poniżej stwierdzeń, dotyczy Twojego dziecka, to Trening Umiejętności Społecznych może okazać się dobrym rozwiązaniem:

  • wykazuje trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z innymi ludźmi,
  • nie rozumie ciągu przyczynowo-skutkowego,
  • ma trudności w adaptacji do nowych sytuacji,
  • ma problem z interpretacją zachowań innych ludzi, ich intencji, mimiki twarzy i gestów,
  • posiada diagnozę zespołu Aspergera, ADHD, lub pokrewnych zaburzeń utrudniających funkcjonowanie emocjonalne i społeczne,
  • ma trudności w zakresie adekwatnego reagowania w różnych sytuacjach społecznych.

Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu w grupach 6-8 osobowych. Systematyczność i niezmienność grupy jest kluczowym czynnikiem, który wpływa na poczucie bezpieczeństwa uczestników. Umiejętności szlifowane są podczas scenek, zabaw, ćwiczeń i gier. W zależności od tematu zajęć trener dobiera ćwiczenia w taki sposób by były jak najbardziej atrakcyjne i dostosowane do potrzeb danej grupy.