" /> Maria Dukalska – superwizor | Centrum Rozwoju Osobowości INNER HOME

Maria Dukalska jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, certyfikowaną psychoterapeutką Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jest terapeutką szkoleniową PTPP a także superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pracuje również jako wykładowca w Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum UJ. Ma doświadczenie w pracy z pacjentami wieku rozwojowego, rodzinami, grupami, jednak szczególnym zainteresowaniem darzy obszar pracy klinicznej z dorosłymi pacjentami z zaburzeniami osobowości.

W Inner Home prowadzi superwizję zespołu psychoterapii osób dorosłych.

Nowy pacjent

Nowy pacjent

Nowy pacjent Mariola Tempska Postaram się napisać, jak to wygląda dla nas terapeutów, gdy przyjmujemy do terapii nową osobę. Zastanawiałam się, czy nie napisać jak przeżywa to pacjent, ale postanowiłam jednak zająć się tematem od tej strony, ponieważ może to przynieść...

Nowe w nas i wokół nas

Nowe w nas i wokół nas

Nowe w nas i wokół nas Aneta Fudała Nie znamy przyszłości. Niemniej jednak próbujemy ją formułować. Z nastaniem nowego roku większość z nas sięga po czyste, niezapisane dotąd kalendarze. Możemy spostrzec, że idzie jakieś nowe. Otwierając nowy rozdział, godzimy się na...