" /> Maria Rudawska | Centrum Rozwoju Osobowości INNER HOME

Maria Rudawska

Jestem psychoterapeutką w trakcie całościowego szkolenia atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w Śląskiej Szkole Psychoterapii.  Od wielu lat zajmuję się psychoterapią indywidualną i grupową, m. in. osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA (certyfikat PARPA nr 2082). Jestem również trenerką umiejętności interpersonalnych. 

Ukończyłam Szkołę Zintegrowanej Psychoterapii Uzależnień na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w wielu miejscach, w tym m. in. w: Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Stalowej Woli, grupie terapeutycznej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików w KCTU w Krakowie, grupie terapeutycznej dla osób z problemami w zakresie nerwic, zaburzeń osobowości i nastroju w CM „MEDYK” w Rzeszowie. Współpracowałam również z Punktem Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce. Obecnie jestem związana zawodowo z Ośrodkiem Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień. 

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz grupę terapeutyczną. W swojej pracy opieram się na podejściu psychodynamicznym. Korzystam też z koncepcji systemowych, humanistycznych, metod poznawczo – behawioralnych, psychodramy. Przede wszystkim jednak bazuję na bezpiecznej, opartej na zaufaniu i szacunku relacji terapeutycznej.

Psychoterapia jest dla mnie swoistą podróżą w głąb siebie samego, podczas której w bezpiecznych warunkach można poznać i zrozumieć swoje uczucia, przekonania, wzorce, schematy zachowania. Można rozpoznać źródła swoich trudności. A ta większa wiedza o sobie prowadzi do bardziej świadomego działania, umożliwia wprowadzenie zmian w swoim życiu.

Swoją pomoc oferuję osobom mającym trudności w relacjach, będącym w kryzysach życiowych, jak również cierpiącym z powodu zaburzeń lękowych, nerwicowych, depresyjnych. Do gabinetu zapraszam również osoby z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych lub/i zachowań nałogowych, osoby cierpiące z powodu uzależnienia kogoś bliskiego oraz pochodzące z rodzin z problemem uzależnienia.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty. Moje kompetencje stale podnoszę poprzez udział w kursach, szkoleniach i konferencjach.

Przyjmuję w poniedziałki w godzinach 16:00 – 20:00 oraz w piątki w godzinach 8:00 – 12:00. Współprowadzę również psychoterapię grupową w Inner Home.

Prosimy o przemyślenie wyboru terminu pierwszej konsultacji, ponieważ kontynuacja spotkań w terminie innym, niż pierwsza rezerwacja może być niemożliwa.